He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יין

play3
איך מכינים יין באהבה? – 'גוונים' – פרק לפורים
איך מכינים יין באהבה? - 'גוונים' - פרק לפורים
נסכים ומרגלים – על תיקון היין
play3
נסכים ומרגלים – על תיקון היין
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים ד' – ו'
play3
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים ד' – ו'
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים א' – ג'
play3
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים א' – ג'
שיח על חקלאות ובניית יקב יתיר
play3
שיח על חקלאות ובניית יקב יתיר
דין ברכת היין בסעודה
play3
דין ברכת היין בסעודה
המים הכשרים לנטילה ודיני חציצה
play3
המים הכשרים לנטילה ודיני חציצה
play3
עדיפות שתיית היין במצוות ארבע כוסות וסוג היין
עדיפות שתיית היין במצוות ארבע כוסות וסוג היין
play3
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
play3
דין ההסיבה וחיוב שתיית ארבע כוסות בליל הסדר
דין ההסיבה וחיוב שתיית ארבע כוסות בליל הסדר
play3
היין , בנסכים בקידוש ובארבע כוסות
היין , בנסכים בקידוש ובארבע כוסות
play3
כוס של קידוש תיקונה ומעלתה
כוס של קידוש תיקונה ומעלתה
play3
ברכת המזון על כוס יין
ברכת המזון על כוס יין
play3
נכנס יין – יצא סוד
נכנס יין – יצא סוד
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דרוג הלכתי של יין לקידוש לסוגיו
דרוג הלכתי של יין לקידוש לסוגיו
play3
דיני יין של קידוש
play3
קידוש על היין ונטילת ידיים – מה קודם למה
קידוש על היין ונטילת ידיים – מה קודם למה
play3
כוס של קידוש – הכוס היין המקדש והדברים הנצרכים בהם
כוס של קידוש – הכוס היין המקדש והדברים הנצרכים בהם