מעוּרבוּת הורים בשידוכי ילדיהם (סיום)

הדעה ההלכתית המקובלת היא שבענייני שידוכין אין הבן חייב לציית להוריו אלא הוא נושא את האישה שהוא חפץ בה. וכך פסק הרמ"א. רבי יהודה החסיד ("ספר חסידים" אות תקסב) עסק בהרחבה בהתנגשות בין רצון ההורים להעדפות הבן בענייני שידוכין" ודעתו חולקת – לכאורה – לחלוטין על הדעה המקובלת. "האב המצוה לבנו לקחת בת בנו או […]

מעוּרבוּת הורים בשידוכי ילדיהם (ד)

במאמר הקודם" הובאה תשובת המהרי"ק שאין הבן חייב לציית להוריו בענייני שידוכים" משלושה טעמים: א. אין הבן חייב לציית להוריו אם ייגרם לו צער נפשי גדול. ב. נישואיו עם אישה שהוא חפץ בה הם בגדר מצווה שמבטלת כיבוד הורים. ג. בן חייב לציית להוריו רק כאשר הציווי מביא תועלת ישירה להוריו ולא אם זה נוגע […]

הילד שלי מתפרץ

שאלה: אני אם חד הורית לילד בן שש" בן יחיד. הוא דומה בעיניי לפצצת אטום שמתפוצצת ללא הפסקה… באה לי לברוח.. מה עלי לעשות?תשובה: אם נתבונן לעומק נראה שיש כמה סיבות שגורמות לילד להתפרץ כמו חוסר מנוחה" עם סף תסכול נמוך ופגיעות יתרה. לפעמים מדובר בילד עצוב" כלומר מרגיש שהחברה והבית מעצבים אותו והוא אינו […]