לעבור את מעבר יבק

לרגל יט כסלו" ביאור לדרוש אדמו"ר הזקן בספר תורה אור- לפרשת וישלח הקריאה החסידית של פרשת וישלח דרך מאמר אדמו"ר הזקן בספר 'תורה אור' פותחת פתח חדש להבנת המפגש הטעון בין יעקב לעשיו. תוך כדי הדברים יתברר לנו גם איזה אופן של הסתכלות הוסיפה החסידות " 'אור שמפנימיות הכתר" מולבש בדעת' .ננסה תחילה לשרטט את […]