פעמיים חמש – לי"ז בתמוז

כל דבר שלם" כל דבר טוב" נספר בעשיריות: עשרה מאמרות שבהם נברא העולם" עשרה דורות של ארך אפיים" עשר מכות" עשרת הדברות" עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש" ועוד רבים. כשמדובר במשבר" בימים של קרע" מופיע הפילוג בעשירייה: חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז" וחמישה בתשעה באב. אך עם כל זאת יש נחמה פורתא […]