He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יוסף ואחיו

play3
"אל תרגזו בדרך"
"אל תרגזו בדרך"
"ולא יכלו אחיו לענות אותו"
play3
"ולא יכלו אחיו לענות אותו"
"כי איך אעלה אל אבי" – צער מול אידאולוגיה
play3
"כי איך אעלה אל אבי" – צער מול אידאולוגיה
"וישלחהו מעמק חברון"
play3
"וישלחהו מעמק חברון"
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
play3
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
ההבדל בין ריבוי זכויות לבין זכיה בדין לגמרי ועצה איך לזכות בדין
play3
ההבדל בין ריבוי זכויות לבין זכיה בדין לגמרי ועצה איך לזכות בדין
play3
מה הרווחנו מהירידה למצרים?
מה הרווחנו מהירידה למצרים?
play3
מים עמוקים
play3
בקשת הישיבה בשלוה של יעקב יחסי יוסף ואחיו
בקשת הישיבה בשלוה של יעקב יחסי יוסף ואחיו
play3
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו" – החזרה בתשובה של יוסף אל בית אביו
play3
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
"כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם" – השורש שאפשר את יציאת מצרים
play3
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
חזרת השבטים לארץ כנען אחרי המפגש הראשון עם יוסף
play3
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר לאחיו"
play3
מה  קשה יותר : מאבק יעקב ועם ישראל עם שרו של עשו או ריב האחים ?
מה קשה יותר : מאבק יעקב ועם ישראל עם שרו של עשו או ריב האחים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מות יעקב- תחילת שיעבוד מצרים
מות יעקב- תחילת שיעבוד מצרים
play3
פגישת יעקב ויוסף
פגישת יעקב ויוסף
play3
הבנת תוכן מחלוקת השבטים
הבנת תוכן מחלוקת השבטים
play3
חלומות יוסף- מבט בפרספקטיבה רחבה
חלומות יוסף- מבט בפרספקטיבה רחבה