"ונראה מה יהיו חלומותיו"

(לעילוי נשמת אבי מורי ר' טוביה ב"ר חנוך פזי ז"ל, כ"ו כסלו תשל"ה) יוסף ואחיו חלוקים במשמעות חלומותיו של יוסף. האם אכן תולדות יעקב-יוסף, יוסף הממשיך את שרשרת המעשים והנבואות של אביו בדבר חיבור שמים וארץ, בחינת "סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". בשני חלומותיו של יוסף הוא חולם על שמים וארץ הנושקים יחדיו. בחלום […]

"וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ"

"וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו" . שאלת יוסף איננה מובנת, וכי לא ידע יוסף שיעקב אביו חי, הרי יהודה ציין זאת בפניו כמה פעמים. ובנוסף, מדוע כתוב שאחיו לא יכלו לענות לו כיוון שנבהלו מפניו, ולולי נבהלו מה היה להם לענות? במסכת חגיגה […]

לדעת לסלוח

נפלאה היא אהבת יוסף לאחיו והיא מתגלה במלוא עוצמתה בפרשתנו. זאת" לאחר שמתברר ליוסף שלא נשקפת לו סכנה מאחיו אחרי שראה את אהבתם לבנימין. זו הייתה הסיבה שלא התגלה אליהם מיד לדעת האברבנאל שכתב "עוד נשאר ספק בלבו אם היה להם אהבה עם בנימין" או עדיין שונאים את בני רחל אמו" ולכן רצה להביא את […]

וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן

וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן. לפ' וישב/ זיו רוה שני ממדים נפתחים לפנינו דרך העיון בפרשת וישב" הנגלה והנסתר. הנסתר הוא נשמת הנגלה" הוא הוודאי" והוא השורש" הסיבה והפתרון לכל המאורעות. התהליך האלוהי הפלאי המתרקם לנגד עינינו הנו דבר בלתי הפיך" ויחד עם זאת נבחין כי לאורך כל הפרשה" רבש"ע מסתיר את מהות האירועים הפנימית" ופעמים חושף […]

נעוץ סופן בתחילתן.

פרשת ויחי כתיקוןסיום ספר בראשית מעביר אותנו באחת ממימד המשפחה למימד העם.ורגע לפני שעוברים למימד הזה יש צורך לסגור כמה קצות פתוחים בעניין.פרשת ויחי" החותמת את ספר בראשית" מהווה בעצם פרשת מראה לפרשת בראשית" ומתקנת את כל מה שנתקלקל שם.ראשון לכולם הוא תיקון האחווה. בפרשת בראשית נשאלת השאלה הנוראה "השומר אחי אנכי?" שאלה שיש שבה […]

אשמים אנחנו

(לע"נ אבי מורי ר' טוביה בן ר' חנוך בן פזי ז"ל שיום פקודתו כ"ו כסלו) בשלושה מקומות בפרשה מביעים אחי יוסף רגשי חרטה ואשמה. בכל פעם מתוספת תובנה נוספת לקבלת אחריות על מעשיהם.א. אחר צאתם מן המשמר שלושה ימים "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה […]