He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יונה הנביא

play3
"קום לך אל נינוה העיר" מיהו יונה הנביא ומדוע נשלח אל נינוה ?
"קום לך אל נינוה העיר" מיהו יונה הנביא ומדוע נשלח אל נינוה ?
נסיונו של יונה בן אמיתי
play3
נסיונו של יונה בן אמיתי
האם וכיצד קורות טעויות לנביאים  ?
play3
האם וכיצד קורות טעויות לנביאים ?
יונה- הקיקיון , והתשובה
play3
יונה- הקיקיון , והתשובה
"ויהי דבר ה' אל יונה בן אמיתי לאמר קום לך אל נינוה העיר הגדולה"
play3
"ויהי דבר ה' אל יונה בן אמיתי לאמר קום לך אל נינוה העיר הגדולה"
מקומם של נדב ואביהוא בגאולה שלנו
play3
מקומם של נדב ואביהוא בגאולה שלנו
"שיוועתי שמעת קולי"
play3
"שיוועתי שמעת קולי"
play3
שליחותו הראשונה של הנביא יונה בן אמיתי
שליחותו הראשונה של הנביא יונה בן אמיתי
play3
הכרות עם יונה הנביא ותקופתו
הכרות עם יונה הנביא ותקופתו
play3
"חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
"חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
play3
מעגלי התשובה השונים המופיעים  בספר יונה
מעגלי התשובה השונים המופיעים בספר יונה
play3
אם יונה הצליח במשימתו להחזיר בתשובה את תושבי נינוה –  מדוע חרה לו הדבר על כך ?
אם יונה הצליח במשימתו להחזיר בתשובה את תושבי נינוה – מדוע חרה לו הדבר על כך ?
play3
מהלכי אליהו הנביא לסילוק המטר ולהחזרתו
מהלכי אליהו הנביא לסילוק המטר ולהחזרתו
play3
שלושה סוגי תשובה ומעלתן
שלושה סוגי תשובה ומעלתן
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע נבחר יונה בן אמיתי להחזיר בתשובה את נינוה ?
מדוע נבחר יונה בן אמיתי להחזיר בתשובה את נינוה ?