מדינת ישראל – השם, הדגל, והסמל / נכון לעכשיו

שמה של המדינה – ישראל, דגל המדינה – מגן דוד על רקע תכלת לבן, וסמל המדינה – מנורת שבעת הקנים עם עלי הזית – כל אחד מהם וכולם יחד מלמדים אותנו על העבר המפואר של עמנו ועל העתיד הצפוי לנו על פי תורתנו הקדושה ונביאי ישראל וחכמיו לדורותם.בתורה כתוב במפורש "לא יקרא שמך עוד יעקב […]

"וכיפר אדמתו עמו" – 64 למדינת ישראל / נכון לעכשיו

הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים מכפר על עם ישראל ככתוב "ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל" (טז, לג-ד). ומה היא הכפרה? מפרש רש"י על הפסוק "וכיפר אדמתו עמו" (דברים לב מג) – ויפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהן ושעשה להם האויב – לכפר […]

יום העצמאות

צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות" שמחה על גילוי השכינה ושיבת ציון ושמחה על מדינת ישראל הנבנית מחדש. בעצם" כל בניינה" תקומתה וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא הראה לנו. כל שלב וכל הישג בבניין הארץ" בתקומת המדינה – הם שלשלת של ניסים" התגלות הנהגה היסטורית אלוהית. כלום אפשר היה" דרך משל" […]

עצמאות ועצמיות

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה (ויקרא כג טו) – ממוצאי יום טוב ראשון של פסח ועד שבועות זמן מתן תורתנו" "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום" (שם).ימי הספירה הם בבחינת סולם" שעלינו בו מיציאת מצרים עד למתן תורה בעבר" וממשיכים לעלות בו מדי שנה בשנה יום […]

65 למדינת ישראל – להרבות אמונה מתוך אהבה

(תמצית דבריו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כפי שפורסמו בשיחותיו על יום העצמאות" בעריכת הרב שלמה אבינר) עלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון עם התחדשות הממלכתיות בישראל בצורת מדינת ישראל" אף על פי שעדיין לא הכול מסודר על פי התורה.יש לשמוח על עצם הקמת המדינה" שכן מתוך כך נוכל […]

השלב הבא… ליום העצמאות

ע"פ הראיה קוק65 שנות מדינה וכ-150 שנות ציונות הן ללא ספק ה'נס' הגדול של העת החדשה לישראל בפרט וכמובן גם לעולם כולו" בוודאי לאחר השואה הנוראה…אך כולנו מתחבטים פעמים רבות בשאלה – לאן הולכת מדינת ישראל" מה השלב הבא" מה יהיה בסוף? האם אנחנו בתהליך התקדמות בגאולה" או חס וחלילה בנסיגה ערכית ורוחנית כפי שנראה […]

65 שנים של תודה – להודות ולהלל

יום העצמאות מביא אותנו להתבוננות אמיתית ונוקבת על חיינו הפרטיים והלאומיים. כל השנה אנחנו מקטרים ומתלוננים על הבעיות הכלכליות" על הקשיים הביטחוניים" על המצב המדיני" הפוליטי" על השמאל והימין" על החרדים והחילונים" על שריה ויועציה" מנהיגיה ומוסדותיה" גם העיתונות תורמת להרגשה הקשה והופכת את החיים בארץ קודשנו לבלתי נסבלת.מגיע יום העצמאות ואנחנו פוקחים עיניים" מי […]