He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יום הכיפורים

play3
"שבעה ימים קודם יום הכיפורים" – הכנת הכהן הגדול ואנחנו
"שבעה ימים קודם יום הכיפורים" - הכנת הכהן הגדול ואנחנו
סוד הכפרה ביום הכיפורים
play3
סוד הכפרה ביום הכיפורים
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"
play3
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
play3
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
מדוע התחלנו לצעוק ?
play3
מדוע התחלנו לצעוק ?
הכנה לתפילות יום הכיפורים תשע"ט בניגון ולימוד
play3
הכנה לתפילות יום הכיפורים תשע"ט בניגון ולימוד
"וזרקתי עליהם מים טהורים "  – בחבלי משיח
play3
"וזרקתי עליהם מים טהורים " – בחבלי משיח
play3
מי שיודע שחברו פגע בו  ועדיין לא בקש מחילה – האם יש מצוה (לפנים משורת הדין) להזכיר לו זאת או לא ?
מי שיודע שחברו פגע בו ועדיין לא בקש מחילה – האם יש מצוה (לפנים משורת הדין) להזכיר לו זאת או לא ?
play3
בגדי הבד הלבנים –  על בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים.
בגדי הבד הלבנים – על בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים.
play3
מהו וידוי ?
play3
ברכני' תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקדשים
ברכני' תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקדשים
play3
התשובה אל עצמו
התשובה אל עצמו
play3
תפילת נעילה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
על מה מכפר יום הכיפורים?
על מה מכפר יום הכיפורים?