He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: יהושע בן נון

play3
מדוע נקרא יהושע "משרת" ?
מדוע נקרא יהושע "משרת" ?
"אלהי הרוחות לכל בשר"- על מנהיגות מסוג שונה
play3
"אלהי הרוחות לכל בשר"- על מנהיגות מסוג שונה
"קול מלחמה אנכי שומע" – לעתיד ולכן יהושע מנחיל את הארץ לישראל על ידי מלחמה
play3
"קול מלחמה אנכי שומע" – לעתיד ולכן יהושע מנחיל את הארץ לישראל על ידי מלחמה
מימוש הבטחת הקב"ה לאבות – על ידי יהושע
play3
מימוש הבטחת הקב"ה לאבות – על ידי יהושע
יהושע בן נון ממלא את ציפיותיו של משה  כ "איש על העדה"
play3
יהושע בן נון ממלא את ציפיותיו של משה כ "איש על העדה"
מעמדו המיוחד של ספר יהושע ביחס לשאר ספרי הנביאים – פתיחה לספר
play3
מעמדו המיוחד של ספר יהושע ביחס לשאר ספרי הנביאים – פתיחה לספר
play3
הברית בשכם  קבורת יוסף ומות יהושע – סיום ספר יהושע
הברית בשכם קבורת יוסף ומות יהושע – סיום ספר יהושע
play3
מדוע נבחר יהושע למנהיג ולא פנחס?
מדוע נבחר יהושע למנהיג ולא פנחס?
play3
התיקון הגדול בעי
התיקון הגדול בעי
play3
הנפילה בעי, החרם והתיקון
הנפילה בעי, החרם והתיקון
play3
"משה עבדי מת"
"משה עבדי מת"
play3
בסוד הפרשה: פגשת את הקודש – תרצה לברוח ממנו?
בסוד הפרשה: פגשת את הקודש – תרצה לברוח ממנו?
play3
מות יהושוע בן נון  – סיום ספר יהושע
מות יהושוע בן נון – סיום ספר יהושע
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם לעבוד את ה' בגלל שהוא ה'בוס' או בגלל הכרת הטוב ?
האם לעבוד את ה' בגלל שהוא ה'בוס' או בגלל הכרת הטוב ?
play3
לחלוץ "נעל אחת" או "שתי נעליים" ?
לחלוץ "נעל אחת" או "שתי נעליים" ?
play3
דברי החיזוק של משה להנהגת יהושוע
דברי החיזוק של משה להנהגת יהושוע
play3
פנחס ויהושע אליהו ואלישע
פנחס ויהושע אליהו ואלישע