יהושע ועמלק

מלחמתו של יהושע בעמלק מעוררת תמיהות רבות" ועטויה במעטה סוד. ובכלל זה המשפט המסיים "כי יד על כס… מלחמה לה' בעמלק מדור דור". יש לשאול מדוע נבחר דווקא יהושע לנהל מלחמה זו" ולא היתה ביד ה' כפי שנלחם נגד מצרים כנאמר בראשית הפרשה: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". אפילו משה רבנו אינו מנהל מלחמה זו" […]