"ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו"

הרצח הראשון בהיסטוריה היה כאשר קם קין על הבל אחיו והרגו. ככתוב "ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" (בראשית ד ח). רבי יהודה הלוי ז"ל מסביר מדוע רצח קין את הבל בכותבו: "על הארץ הזאת, ארץ ישראל, נפלה המחלוקת הראשונה בין הבל ובין קין כאשר ביקשו לדעת מי משניהם יירצה לבוא במקום […]

למה יש טרור?

הרב שלמה אבינר[ראיון ש: האם יש הסבר רציונלי לכך שיש טרור? איך הערבים מתנהגים בצורה מחפירה כל כך? הרי גם הם בצלם אלהים?ת: אכן" זו שאלת השאלות. ודאי יש בהם נפש אלהית" אבל יש בהם גם נפש בהמית" והאדם מחליט בבחירתו החופשית באיזו דרך ללכת" כמבואר בתחילת ספר התניא.ש: אז פרויד צדק באומרו שיש בתת-המודע […]

עם כלביא יקום (על טרור ומלחמה)

הרב ראובן פיירמן*עם כלביא יקום (על טרור ומלחמה)עיקר השאלה שאנו עוסקים בה היא מי אנחנו. אם אנחנו אנשים פרטיים" אז אין לנו מה לעשות פה. אם אדם יזהה את עצמו רק עם עצמו" אז עליו לפחד" להסתתר. כל הרעיון של היהדות הוא להעמיד את עיקר אישיותנו בנשמת עם ישראל" כנסת ישראל. כל תפקידנו הוא לצאת […]

טיפול רפואי במחבל

טיפול רפואי במחבלהרב שלמה אבינר[ראיון] ש: כיצד להתייחס להחלטה שטיפול במחבל פצוע קשה קודם לטיפול בקרבן חף מפשע פצוע קל?ת: אבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר.ש: למה?ת: כי מחבל הוא רוצח ולכן חייב מיתה. יתרה מזו" אדם שחייב מיתה צריך לעבור תהליך מסודר בבית דין" אך למחבל יש דין רודף. הוא נחשב אדם מת" "גברא […]

לא לפחד מול הטרור

ד"ר מיכאל אבולעפיהכשאברהם אבינו נקרא לעבור מארצו מולדתו לארץ ישראל כולנו למדנו בעקבותיו לעבור מקטנות לגדלות" מחיים של אינטרסים אישיים לחיים שמרכזם הוא העניין הכללי האלוקי. שונאי ישראל מעבירים אותנו בבלי לדעת" מקטנות לגדלות" שהרי המפגע אינו שונא את משה או את יוסי אלא את האומה כולה. ועל כן" אמר רבי אבא בר כהנא גדולה […]

בקדרה אשר בישלו בה – נתבשלו

הרב קוק זצ"ל" בהתייחסו למשברים של דורנו" דור עקבתא דמשיחא" והדרך להתגבר ולהתחזק כותב: "הרבה נפילות הנן סיבות לעליות גדולות והצלחות נעלות. בייחוד מלומדת בזה כנסת ישראל מאז ומעולם 'אל תשמחי אויבתי לי" כי נפלתי קמתי כי ישבתי בחושך ד' אור לי'… 'כי לא יטוש ד' את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל ד' לעשות […]

תפקוד בעת טרור

[ראיון] ש: איך מתפקדים בימים אלה" ימים של טרור?ת: רגיל. מטרת הטרור היא לשבש את החיים. הניצחון עליו הוא לתפקד כרגיל.ש: אבל אנשים מפחדים?ת: בין אם מפחידים אותם ובין אם הם מפחידים את עצמם" אין "להתפחד" כלל! הפחד מזיק יותר מאשר הטרור עצמו. הרי הסיכוי להיפגע על ידי טרור הוא כמעט אפסי. אלא הוא עושה […]

גבורה נגד טרור

נערים שנרצחו על-ידי מחבלים" ימח שמם" מתו בעצם מות גיבורים" כי במדינתנוכל קילומטר הוא גבול" וכל אזרח – חייל" בין שהוא לבוש מדים" בין שאינולבוש מדים" כל אחד הוא לוחם" גם נער וגם ילד. לכן המרצחים" ימח שמם"רוצים להרוג אותם" כי הם יודעים שהנערים של היום" הם הלוחמים של מחר"ולאמיתו של דבר הם כבר הלוחמים […]