Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: טו בשבט

רוזנבלט
play3
לא תאמינו מה הם מצליחים לגדל – סיפורם של אורה וראובן רוזנבלט . תכנית מיוחדת לטו’ בשבט
play3
“הריני נוטע” ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
הציווי בתורה ליישב את ארץ ישראל
play3
התפעלות מיופיה של ארץ ישראל לעומת לימוד תורה
play3
על אדם אדמה והבטחה
play3
טו’ בשבט – תחילת גאולת מצרים
play3
“ודבש” – סודו של התמר
play3
טו’ בשבט, מבטים של צמיחה
play3
מהות החנטה
play3
לראות את האור שבחושך
play3
“כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו”
play3
ערך הנטיעות בדור של הגאולה
play3
האדם והעץ
play3
מדוע שבחה של ארץ ישראל הוא בפירות ולא בדברים רוחניים יותר ?
play3
“וחיי עולם נטע בתוכנו” – נפש הפרשה לקבלת תורה וט”ו בשבט
play3
אהבת ארץ ישראל
play3
ערך הנטיעות ומעלת מצות ישוב ארץ ישראל
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
יורם אליהו שבת הגדול
עיצומו של יום - ליום הכיפורים | הרב יורם אליהו
27 דקות
play3
בית המדרש
יורם אליהו שבת הגדול
שיחות הרצי"ה לפרשת האזינו | הרב יורם אליהו
16 דקות
play3
בית המדרש
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
הלכה יומית | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
קולות השופר - מה שמעבר לכל שפה ולשון | הרב שהם גנוט