שמרם, ברכם, טהרם. – על עבודת הנפש לחודש שבט.

חודש שבט, ובלבו ט"ו בשבט. והמילים הנזרקות לאוויר, עץ, נטיעות, תפילה על האתרוג, כל אלו מזכירים לנו גן אחר, קדום, את גן עדן.בספר יצירה מופיע שהחוש של חודש שבט הוא חוש התענוג. ננסה להתבונן מעט על החוש הזה, על סוד הקלקול שלו ועל סוד תיקונו, מגן עדן ועד אלינו.וַיִּקַּח ה' אֱ-לֹהִים אֶת הָאָדָם וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן […]

פירותיה של ארץ ישראל

סביב ט"ו בשבט התגבש צביון חגיגי במהלך הדורות. עיקר משמעות התאריך של חמישה עשר בשבט כראש השנה לאילנות הנו הלכתי (משנה ראש השנה א" א): בט"ו בשבט אין אומרים תחנון (או"ח קלא" ו)" לובשים בו בגדי חג (ליקוטי מהרי"ח ג" קטו ב) ונוהגים בו מנהגים שונים אשר המרכזי בהם הנו אכילת פירות אילן (מג"א קלא" […]

כי תבואו אל הארץ ונטעתם

כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל…" (ויקרא יט כג). מפרש אור החיים הקדוש – מכאן שמצוה לבוא לארץ" היינו לעשות עלייה ולנטוע בה עצים" כלומר – להתיישב בה (וכידוע ר' חיים בן עטר זצ"ל היה נאה דורש ונאה מקיים ועלה ארצה). הנוטע עצים בארץ" הולך בדרכו של הקב"ה שכבר בתחילת בריאת העולם לא […]

קיצור דיני ט"ו בשבט

א. ט"ו בשבט הוא התאריך שמבדיל בין פירות השנה שעברה לפירות השנה הבאה לעניין הפרשת תרומות ומעשרות (ראש השנה טו).ב. אין אומרים תחנון בט"ו בשבט (שו"ע או"ח קלא ו).ג. יש מנהג קדום אצל האשכנזים (מ"ב שם ס"ק לא) והספרדים ("פרי עץ הדר" – סדר לימוד לליל ט"ו בשבט) להרבות במיני פירות של אילנות. ולא מוזכר […]