He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: טו בשבט

play3
לא תאמינו מה הם מצליחים לגדל
לא תאמינו מה הם מצליחים לגדל
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
הציווי בתורה ליישב את ארץ ישראל
play3
הציווי בתורה ליישב את ארץ ישראל
התפעלות מיופיה של ארץ ישראל לעומת לימוד תורה
play3
התפעלות מיופיה של ארץ ישראל לעומת לימוד תורה
על אדם אדמה והבטחה
play3
על אדם אדמה והבטחה
טו' בשבט – תחילת גאולת מצרים
play3
טו' בשבט – תחילת גאולת מצרים
play3
לראות את האור שבחושך
לראות את האור שבחושך
play3
"כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו"
"כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו"
play3
ערך הנטיעות בדור של הגאולה
ערך הנטיעות בדור של הגאולה
play3
"ודבש" – סודו של התמר
"ודבש" – סודו של התמר
play3
טו' בשבט, מבטים של צמיחה
טו' בשבט, מבטים של צמיחה
play3
מהות החנטה
play3
האדם והעץ
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע שבחה של ארץ ישראל הוא בפירות ולא בדברים רוחניים יותר ?
מדוע שבחה של ארץ ישראל הוא בפירות ולא בדברים רוחניים יותר ?
play3
"וחיי עולם נטע בתוכנו" –  נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
"וחיי עולם נטע בתוכנו" – נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
play3
אהבת ארץ ישראל
play3
ערך הנטיעות ומעלת מצות ישוב ארץ ישראל
ערך הנטיעות ומעלת מצות ישוב ארץ ישראל