האם הפך פסח מחג החירות לחג העבדות?

שאלה זו שואלים לא פעם בעת ההכנות לפסח וגם בפסח עצמו כשרואים אנשים שמחמירים מדי לטעמנו. לכאורה" שאלה במקום…כדאי לבדוק את נקודת המבט שלנו בשאלה מהי חירות אמתית" שמא מוטעית היא. פעם" לפני המהפכה התעשייתית" שיתרונותיה בצדה" היה כל אחד עובד קשה" מגדל ירקות בגינה" חולב את הפרה לוקח ביצים מהתרנגולת שברשותו ובמקרים רבים גם […]