He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חנוכה

play3
נר. איש. בית
נר. איש. בית
היכן עדיף להניח את החנוכיה?
play3
היכן עדיף להניח את החנוכיה?
האם היווניות נעלמה מן העולם?
play3
האם היווניות נעלמה מן העולם?
היכן להדליק נרות חנוכה כשמתארחים לסעודה בשבת?
play3
היכן להדליק נרות חנוכה כשמתארחים לסעודה בשבת?
play3
עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה?
עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה?
play3
האם יש עניין להדליק חנוכיה בשמן הראוי לאכילה?
האם יש עניין להדליק חנוכיה בשמן הראוי לאכילה?
play3
"נר איש וביתו" או "פרסומי ניסא"?
"נר איש וביתו" או "פרסומי ניסא"?
play3
מצוות נר חנוכה
מצוות נר חנוכה
play3
תרגום התורה ליוונית
תרגום התורה ליוונית
play3
מה עניינו של השמש בחנוכיה?
מה עניינו של השמש בחנוכיה?
play3
מתי קובעים חג לדורות?
מתי קובעים חג לדורות?
play3
כיצד יש להסביר לעם ישראל את משמעותו של חג החנוכה?
כיצד יש להסביר לעם ישראל את משמעותו של חג החנוכה?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ארבע המלכויות בפתרון דניאל
ארבע המלכויות בפתרון דניאל
play3
"טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"
"טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"
play3
גיבורים ביד חלשים?
גיבורים ביד חלשים?
play3
מצוות קריאת ההלל
מצוות קריאת ההלל