החרות שלי.

החרות שלי היא – לראות רמזור ירוק מהבהב וללחוץ על הברקס ולא על הגז.לנסוע מאחורי משאית איטית ולא לעקוף הרבה זמן. רק כשממש בטוח.להיות בארוע משמעותי" תפילה בכותל או משהו כזה ולא לצלם. אפילו לא תמונה אחת. פשוט להיות.לחזור ולהסביר לתלמיד שאמר לי ' הרב לא הבנתי' ואני יודע שהוא פשוט לא הקשיב.לא לוותר על […]

ונֶפֶשׁ רְעֵבָה מִלֵּא טוֹב

הקביעות המיוחדת של השנה יצרה מצב שאנו נכנסים לחג הפסח לאחר רצף הפרשיות של תזריע מצורע. הם מילאו את עיקר הנפח בימי ניסן לקראת הפסח. בדרך כלל פרשיות אלו נקראות בחודש אייר" אך השנה" בשל השנה המעוברת ובשל עוד כמה קביעויות זכינו לחודש ניסן שבו נקראו הפרשיות הללו.כמעט מיותר להסביר את הקשר בינן לבין הפסח. […]

מהי חירות? (ב)

במאמר הקודם למדנו שהמצה מסמלת את החירות מפני שהחירות היא הנאמנות לעצמיות" וכזו היא המצה: היא קמח ומים נטוֹ ללא שום תוספת חיצונית המשנה את טעמה המקורי. במאמר הנוכחי נלמד על מימד נוסף של החירות שאותו מסמלת המצה. ג. מצה "שפופה" או "חירות וענווה"בעבר" בימי העבדות הקשים נדרש העבד לסגוד לאדונו" הוא איבד את עצמיותו […]

חרות של אמת

חג הפסח דורש מצד האדם הכנה מוקדמת כמו שאמרו במסכת פסחים (ו א): "שואלין ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום". כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חג הפסח הוא "זמן חירותנו"" החודש שבו יצאנו מעבדות לחירות" ועלינו לברר לעצמנו מהי החירות. בהקדמה להגדה של פסח כותב הראי"ה: "ההבדל שבין עבד […]