"ראשונים כמלאכים"

הסברים רבים ושונים ניתנו לפרשתנו לסוגיית "מי מריבה" אשר באו להסביר כיצד ובמה חטא משה רבינו, שנענש בעונש חמור כל כך שלא להיכנס לארץ שכל כך התאווה לה.האור החיים הקדוש מביא עשרה פירושים שונים של ראשונים ואחרונים, כרש"י אבן עזרא ועוד, את חלקם הוא דוחה ומבאר את פירושו. המתבונן בדברי רבותינו – מרן הרב קוק […]

אהבתי אתכם אמר ה'

כולך יפה רעייתי ומום אין בך (שיה"ש ד) – אומר הקב"ה לרעייתו" עם ישראל. ולא שהם אף פעם אינם חוטאים" אלא החטא מקרה הוא בעם ישראל ולא דבר במהותם" בעצמותם. כך מלמד מרן הרב קוק בספר אורות: "האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו" לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה". יש מקום לבקר מתוך […]

המורדים !

לציון ג' תמוז יום פטירת רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל