בכייה של חינם

חז"ל מלמדים אותנו שהיום בו חזרו המרגלים לעם ישראל ובישרו להם את תוצאות שליחותם היה ליל ט' באב. באותו לילה 'ותשא העדה את קולה ותבך'" ועל זה אמר הקב"ה: 'אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות'.מהו הבכי? בכי הוא מצב נפשי הגורם לעיניים להתלחלח ולהתמלא בדמעות. אפשר לומר שאדם הבוכה מתוך מרירות […]