He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חטא דוד ובת שבע

play3
החטא, העונש, והתוצאה
החטא, העונש, והתוצאה
מדוע בזית את דבר ה'?
play3
מדוע בזית את דבר ה'?
כל האומר דוד חטא…
play3
כל האומר דוד חטא…
אתה האיש!! -על  משל כבשת הרש וחטאו של דוד
play3
אתה האיש!! -על משל כבשת הרש וחטאו של דוד
מעשה דוד ובת שבע – מבחן ללומד התנ"ך!
play3
מעשה דוד ובת שבע – מבחן ללומד התנ"ך!
כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה
play3
כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה
play3
"כי לא תחפוץ זבח ואתנה" – הקרבנות לא יהיו תחליף לתשובה
"כי לא תחפוץ זבח ואתנה" – הקרבנות לא יהיו תחליף לתשובה
play3
"יושב בבבל ורואה נבילה בארץ ישראל"
"יושב בבבל ורואה נבילה בארץ ישראל"
play3
"חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי"
"חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי"
play3
אם דינו של דוד נפסק על פיו מדוע לא קוים בו "בן מוות האיש ההוא"
אם דינו של דוד נפסק על פיו מדוע לא קוים בו "בן מוות האיש ההוא"
play3
הילד שיבנה את בית המקדש
הילד שיבנה את בית המקדש
play3
"ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד?"
"ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד?"
play3
הקדמה לעיסוק בחטאי הקדמונים
הקדמה לעיסוק בחטאי הקדמונים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"חטאתי לה'   " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
"חטאתי לה' " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
play3
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יד'
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יד'
play3
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יג'
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יג'
play3
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יב'
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"- חלק יב'