בביטול הסיבות לחורבן ייבנה הבניין

חז"ל מסבירים לנו על מה ולמה אנו מתאבלים בתשעה באב. "בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה" ונלכדה ביתר ונחרשה העיר" (תענית כו ב).הבגידה של המרגלים בארץ-ישראל באה לידי ביטוי בבכי גדול שהעם בכה בליל תשעה באב במדבר: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר יד)" […]