He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חורבן בית המקדש

play3
'אם אשכחך ירושלים'  –  בין רבי יהושע לפרושים
'אם אשכחך ירושלים' - בין רבי יהושע לפרושים
פלא יועץ – תשעה באב
play3
פלא יועץ – תשעה באב
משל ירושלמי עתיק
play3
משל ירושלמי עתיק
חורבן בית המקדש
play3
חורבן בית המקדש
ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין – מה בדיוק קרה בחורבן בית המקדש? – סיום הסדרה
play3
ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין – מה בדיוק קרה בחורבן בית המקדש? – סיום הסדרה
בז' באב נכנסו גויים להיכל וקלקלו … ורק לאחר מכן שרפו את בית המקדש
play3
בז' באב נכנסו גויים להיכל וקלקלו … ורק לאחר מכן שרפו את בית המקדש
play3
על שוליית הנגר, נסורת ושבבים
על שוליית הנגר, נסורת ושבבים
play3
נחיצות אמירת תיקון רחל בימי בין המיצרים אחרי חצות היום
נחיצות אמירת תיקון רחל בימי בין המיצרים אחרי חצות היום
play3
"ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על בית המקדש"
"ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על בית המקדש"
play3
הרגשת חסרון המקדש
הרגשת חסרון המקדש
play3
בין סילוקם של צדיקים לחורבן בית המקדש
בין סילוקם של צדיקים לחורבן בית המקדש
play3
סיבת האבלות בימי בין המצרים
סיבת האבלות בימי בין המצרים
play3
הצער על חסרון המקדש
הצער על חסרון המקדש
play3
החומרה שבגרימת בושה חברו "וחורבן ירושלים נתגלגל על ידי בושת דבר קמצא"
החומרה שבגרימת בושה חברו "וחורבן ירושלים נתגלגל על ידי בושת דבר קמצא"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ראוי לכל ירא שמים שיהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש"
"ראוי לכל ירא שמים שיהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש"
play3
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
play3
מחורבן לבניין
מחורבן לבניין
play3
איכה היתה לשמה העיר רבתי עם ?
איכה היתה לשמה העיר רבתי עם ?