להיות חופשי

בפרשת אחרי מות-קדושים מופיע הציווי 'והייתם קדושים'. בהבנה פשוטה הציווי להיות קדוש הוא להיות נבדל מהעולם הזה. אולם חכמים במדרש (ויקרא רבה כד" ה)" מדייקים שהמילה 'קדושה' איננה נבדלות מהעולם הזה כמלאכים" אלא במשמעות של יכולת אנושית – 'לעליונים (מלאכים) נתן קדושה אחת ולתחתונים (בני אדם) נתן שתי קדושות'. מהי הקדושה המיוחדת של בני האדם? […]