שמרם, ברכם, טהרם.

על עבודת הנפש לחודש שבט.חודש שבט, ובליבו ט"ו בשבט. והמילים הנזרקות לאוויר, עץ, נטיעות, תפילה על האתרוג… כל אלו מזכירים לנו גן אחר, קדום. את גן עדן.בספר יצירה מופיע שהחוש של חודש שבט הוא חוש התענוג. ננסה להתבונן מעט על החוש הזה, על סוד הקלקול שלו ועל סוד תיקונו, מגן עדן ועד אלינו.וַיִּקַּח ה' אֱלֹקִים […]