חודש אייר

איתרע מזלו של חודש אייר ליפול בתווך בין שני חודשי הרגלים הגדולים של עם ישראל – חודש ניסן וחודש סיון – הנדמים כמאפילים עליו בהיותו שומם ממועדים. עם זאת" מבט מעמיק יותר מגלה כי בחודש זה גנוזה איכות רוחנית רבת משמעות ההולכת ונחשפת במהלך הדורות. בעין איה (שבת" פרק תשיעי פסקה נה) כותב הרב קוק […]