משנכנס אב- מרבים באהבה (א')

חשבתי לתומי" שנושא האהבה ידוע ונדוש כל כך" שממש מיותר לכתוב עליו. כמעט בכל פגישת ייעוץ" אני מגלה את ההפך הגמור. לכן אני מנצלת את ההזדמנות בחודש אב" להעיר (מתרדמה) ולהאיר את הנושא " לכל מי שעדיין לא יודע כיצד להגיע לאהבה" שכל כך מייחל לה. מתפללת שכל שינוי לטובה שיתהווה בין בני זוג בעקבות […]

משנכנס אב מרבים באהבה (ב)

בכוחה של האהבה בין איש לאשתו" לעורר את אהבת הדודים בינינו לבין אבינו שבשמים. בעז"ה" שנזכה שחודש אב יחזור להיות חודש השמחה. את חלקנו נתרום ע"י לימוד ויישום של האהבה.בשבוע שעבר" קראנו על מעכבי האהבה. עתה נקרא" שהפכם עשוי לקדם את בני הזוג ולבנות את אישיותם העצמית ומתוך כך" ליצור זוגיות אוהבת. בראש וראשונה" חובה […]

אב הרחמן או מנחם אב.

לאחר כמה שנים שלמדתי בישיבה החלטתי שנה אחת להצטרף לתפילת מוסף של ראש השנה במניין האשכנזי. עד אותה שנה התפללתי תמיד בנוסח מרוקו" אך באותה שנה החלטתי לשנות. יש פעמים שנדמה לנו שאנו משנים" אך לפתע אנו נמצאים משתנים בעצמנו. כך קרה לי בראש השנה של אותה שנה כשהתפללתי במניין של אחינו בני אשכנז. מלבד […]