He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חג השבועות

play3
תשוקה ותשובת המשקל  – הסוד של תיקון ליל שבועות
תשוקה ותשובת המשקל - הסוד של תיקון ליל שבועות
כי אל אשר תלכי אלך'
play3
כי אל אשר תלכי אלך'
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
play3
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
"אחוז בכסא כבודי" למשמעות אחיזתו של משה
play3
"אחוז בכסא כבודי" למשמעות אחיזתו של משה
"וחיי עולם נטע בתוכנו" –  נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
play3
"וחיי עולם נטע בתוכנו" – נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
"קול התור נשמע בארצנו" – הברית שחזרה
play3
"קול התור נשמע בארצנו" – הברית שחזרה
play3
בכל חג שבועות מקבל כל אחד מישראל את כל מה שעתיד להתחדש לו בתורה באותה שנה
בכל חג שבועות מקבל כל אחד מישראל את כל מה שעתיד להתחדש לו בתורה באותה שנה
play3
מעשה מקבצן בלי ידיים
מעשה מקבצן בלי ידיים
play3
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
play3
"באשר תלכי אלך" – חלק ב
"באשר תלכי אלך" – חלק ב
play3
"באשר תלכי אלך" – חלק א
"באשר תלכי אלך" – חלק א
play3
מצוות תלמוד תורה
מצוות תלמוד תורה
play3
תמצית החכמה… גזר!
תמצית החכמה… גזר!
play3
בואו לא נהיה גזלנים
בואו לא נהיה גזלנים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בעיטה אחישנה
בעיטה אחישנה
play3
עניינם של שלושת ימי הגבלה לקראת מתן התורה
עניינם של שלושת ימי הגבלה לקראת מתן התורה
play3
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
"לכתך אחרי במדבר – בימים ההם בזמן הזה"
play3
סעודה חלבית בשבועות ? הרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"!
סעודה חלבית בשבועות ? הרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"!