He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חג השבועות

אף אחד לא התחתן עם מואבייה והראשון שעשה את זה מת . האם בועז טעה?
play3
אף אחד לא התחתן עם מואבייה והראשון שעשה את זה מת . האם בועז טעה?
החוש של חודש סיוון הוא ההילוך, התפתחות, גדילה אלה שמוכנים לכך, ראויים לקבלת התורה
play3
החוש של חודש סיוון הוא ההילוך, התפתחות, גדילה אלה שמוכנים לכך, ראויים לקבלת התורה
לוחות הברית ועשרת הדברות – פניני הלכה ומוסר
play3
לוחות הברית ועשרת הדברות – פניני הלכה ומוסר
מלוט ועד בועז. על דרשת  'מואבי ולא מואבית'
play3
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
הרב אלישע וישליצקי: מתן תורה – כשהכורח הופך לחיבור
Shape-2
הרב אלישע וישליצקי: מתן תורה – כשהכורח הופך לחיבור
תשוקה ותשובת המשקל  – הסוד של תיקון ליל שבועות
play3
תשוקה ותשובת המשקל – הסוד של תיקון ליל שבועות
כי אל אשר תלכי אלך'
play3
כי אל אשר תלכי אלך'
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
play3
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
"אחוז בכסא כבודי" למשמעות אחיזתו של משה
play3
"אחוז בכסא כבודי" למשמעות אחיזתו של משה
"וחיי עולם נטע בתוכנו" –  נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
play3
"וחיי עולם נטע בתוכנו" – נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
"קול התור נשמע בארצנו" – הברית שחזרה
play3
"קול התור נשמע בארצנו" – הברית שחזרה
בכל חג שבועות מקבל כל אחד מישראל את כל מה שעתיד להתחדש לו בתורה באותה שנה
play3
בכל חג שבועות מקבל כל אחד מישראל את כל מה שעתיד להתחדש לו בתורה באותה שנה
מעשה מקבצן בלי ידיים
play3
מעשה מקבצן בלי ידיים
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
play3
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
"באשר תלכי אלך" – חלק ב
play3
"באשר תלכי אלך" – חלק ב
"באשר תלכי אלך" – חלק א
play3
"באשר תלכי אלך" – חלק א
מצוות תלמוד תורה
play3
מצוות תלמוד תורה
תמצית החכמה… גזר!
play3
תמצית החכמה… גזר!
חם באתר
play3
בית המדרש
כשלא הכל דבש בנישואין – התמודדות עם חולשות חסרונות ונפילות אצל בן או בת הזוג – הרב אוהד תירוש
כשלא הכל דבש בנישואין - התמודדות עם חולשות חסרונות ונפילות אצל בן או בת הזוג - הרב אוהד תירוש
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
play3
בית המדרש
שרה , הגר וישמעאל
שרה , הגר וישמעאל
35 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
סוד 'האבות הם המרכבה': הרב ראובן ששון על פרשת וירא
סוד 'האבות הם המרכבה': הרב ראובן ששון על פרשת וירא
play3
בית המדרש
הפיכת ערי הככר – פרשת וירא – הרב ערן ישועה
הפיכת ערי הככר - פרשת וירא - הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה – הרב אורן טרבלסי
לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה - הרב אורן טרבלסי
Shape-7
מוזיקה
'המלאך': שירו של אלי הרצליך ממילותיו של החזון איש לציון יום פטירתו
'המלאך': שירו של אלי הרצליך ממילותיו של החזון איש לציון יום פטירתו