כפרה, שמחה ואחדות בחג הסוכות / אור ויקר

חג הסוכות מוזכר בתורה (ויקרא כג) בשני חלקים נפרדים. הראשון עוסק באיסור מלאכה ובקרבנותיו, ואילו החלק השני עוסק במצוות ארבעת המינים והישיבה בסוכה. ובין שני החלקים נאמר "אלה מועדי ה' " וכו'. בסיום תיאור חג הסוכות נאמר "בסוכות תשבו שבעה ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". שואל הכלי יקר, מדוע כינתה התורה את ישראל בשם […]

לָךְ, לְךָ, לכם, לנו ולהם בחבלי משיח-

לאורם של השבתות והחגים הבאים עלינו לטובה א. למי ולְמהמילה חוזרת ונשנית בדברי ימי החגים – "לְךָ". בלשון יחיד ובלשון רבים – לכם, בהקשר לסוכות ולארבעת המינים (ויקרא כג, דברים טז).והנה, זה עתה יצאנו מיום הכיפורים ומעקדת יצחק שהיתה ביום זה (תפילת מרן החיד"א) – שבה פגשנו ב-לְךָ בסמוך וברצוף לביטוי לֵךְ. ושתיהן, בדברי ימי […]

וישם לדרך פעמיו'

' ולקחתם לכם ביום הראשון- ראשון לחשבון עוונות.'תפילת שחרית של יא תשרי. עומד מול הסידור ומרגיש כמו מי שסיים לטפס על מישור תלול וכעת נדרש ללכת במישור. הרגליים הרגילות למאמץ, מתקשות לקבל את המתינות של המישור. ורצות, משוגרות כמו טיל, למרות שמלפנים אין עליה, אלא רק מישור מתון. ככה מרגיש אחרי יום הכיפורים וחודש אלול […]

זמן חרותנו, זמן מתן תורתנו, וזמן שמחתנו

זמן חרותנו, זמן מתן תורתנו, וזמן שמחתנושלושת הרגלים – פסח שבועות וסוכות, הם שרשרת אחת המחברת את עם ישראל אל עברו ואל עתידו.בפסח – זמן חירותנו, נולד ונוצר עם ישראל כיצירה אלקית ייחודית ובלעדית כדברי הנביא: "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". נוצרנו ויצאנו מעבדות לחירות עולם בנסים ובאותות ובמופתים שעשה השי"ת לעין כל. בפסח […]

טל, מטר, לולב וסוכה

דבר תורה קצר לפרשת האזינו וחג סוכות/ הרב חגי לונדין. פרשת האזינו היא שירה אחת גדולה: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי" – ישנם שני צדדים שבהם אנו נפגשים עם בורא עולם: שמים וארץ; מטר וטל. ישנו צד עליון של שפע שמימי וגשם שמגיע מלמעלה, וישנו צד שהוא […]

הפעלות ודיונים משפחתיים לשולחן החג בסוכות

שינויים בחייםהסוכה היא דירת עראי ניידת" ובכל שנה אפשר לשנות את הצורה והמיקום שלה. גם המראה והקישוטים שלה משתנים כל סוכות (בעיקר אם יש בבית ילדים שהולכים לגן…). חִשְבוּ על שינוי מיוחד שעשיתם בחיים שלכם. מה עמד בדרככם ועיכב אתכם מלעשות אותו? מה תמך בכם ואיפשר לכם בכל זאת להצליח?מוזמנים לעשות סבב" ובו כל אחד […]

"בסוכות תשבו"

"בסוכות תשבו" . אומרים חז"ל: "'תשבו' – כעין תדורו" " ודירה מתאימה היא דירת עראי" כעולם הזה שאינו אלא עראי. מספרים על ה'חפץ חיים'" זכר צדיק לברכה" שדירתו היתה דלה ובלתי מרוהטת. פעם נכנס אצלו עשיר אחד מאמריקה" התבונן בדירה ושאל איפה הרהיטים שלו. ענה לו ה'חפץ חיים' בשאלה: והיכן הרהיטים של כבודו? השיב לו […]

האם לשתף ילדים במצוות חג הסוכות?

האם לשתף ילדים בקיום המצוות של חג הסוכות? – התשובה היא: כן. בחז"ל מופיעות כמה הלכות הקשורות לשיתוף ילדים במצוות החג. א. הגמרא (סוכה דף מב א) המגדירה את מצוות חינוך קובעת: "תנו רבנן: קטן היודע לנענע – חייב בלולב" להתעטף – חייב בציצית" לשמור תפילין – אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר – אביו […]

סוכות

כל האזרח בישראל ישבו בסוכות – אמרו חז"ל: "מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת". בסוכות מתגלה במיוחד הצד הכלל ישראלי. הגאון מווילנה אמר על הפסוק: "ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון " שיש להשוות בין מצות סוכה למצות ישוב הארץ" "סוכו" – "ציון". בסוכה יש דין מיוחד "תעשה ולא מן העשוי". למשל" העושה סוכתו תחת […]

להפוך לאדם חדש

כל חג והמצווה שלו. בפסח – אוכלים מצות. בפורים קוראים מגילה. בראש השנה שומעים תקיעת שופר" ובסוכות בונים סוכה ונוטלים ארבעת המינים. אלא שהמצווה האחרונה ברשימה המכובדת הזו" מעוררת שתי שאלות גדולות. האחת" לא ברור כלל מה בדיוק אמור לקרות במצווה הזו. "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג"מ)" ציוותה תורה" ולא טרחה לומר – מה […]