He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: חג החנוכה

play3
מידת הטהרה
מידת הטהרה
ופרצו חומות מגדלי' –  בין רשות היחיד לרוח פרצים
play3
ופרצו חומות מגדלי' – בין רשות היחיד לרוח פרצים
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
play3
נפשנו חיכתה לה' – סוד ההדלקה בשמן
מדוע הרואה נר חנוכה צריך לברך ?
play3
מדוע הרואה נר חנוכה צריך לברך ?
"והיכן ציונו?" –  מדוע נוסח הברכה בחנוכה הוא "וציוונו" אם חכמים הם שציוו על כך ?
play3
"והיכן ציונו?" – מדוע נוסח הברכה בחנוכה הוא "וציוונו" אם חכמים הם שציוו על כך ?
"בחנוכה אז הוא זמן ההתעלות של כל דברי הרשות"
play3
"בחנוכה אז הוא זמן ההתעלות של כל דברי הרשות"
מה אנו לוקחים מחנוכה לחיינו
play3
מה אנו לוקחים מחנוכה לחיינו
play3
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
play3
להבה ושמן  נשמה וגוף : האדם נמשל לנר
להבה ושמן נשמה וגוף : האדם נמשל לנר
play3
כהונה ומלכות
play3
מלחמת הנמרים
מלחמת הנמרים
play3
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד
play3
הנבואה המיוחדת אל חגי הנביא בכד' כסלו וחג החנוכה
הנבואה המיוחדת אל חגי הנביא בכד' כסלו וחג החנוכה
play3
הדלקה עושה מצוה ! איזה נר צריך בערב שבת ?
הדלקה עושה מצוה ! איזה נר צריך בערב שבת ?
play3
קדושת הגוף בחנוכה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם האשה מוציאה את בעלה בהדלקת נרות חנוכה ?
האם האשה מוציאה את בעלה בהדלקת נרות חנוכה ?
play3
בין עזות לביישנות
play3
"ניצוצות" – על מה אומרים הלל בחנוכה? – חלק ב
"ניצוצות" – על מה אומרים הלל בחנוכה? – חלק ב
play3
"ניצוצות" – על מה אומרים הלל בחנוכה? – חלק א
"ניצוצות" – על מה אומרים הלל בחנוכה? – חלק א