לא תשכח!

לא תשכח!בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור בדביקות את תפקידנו למחות את זכר עמלק – "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם… תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח". מצינו בתורה עניינים נוספים אשר מצווים אנו לזכור" אך לא מצינו בשום מצוה את ההדגשה הנוספת – […]

עמלק – אז והיום

בשבת שלפני פורים מצוה לקרוא פרשת "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם" (דברים כה יז). ומה עשה לנו עמלק?"אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים" (שם יח). עמלק רצה להראות שישראל הם ככל העמים וייעלמו גם הם כמותם מעל במת ההסטוריה ח"ו" לכן התנפל ונלחם […]

מלחמה לד' בעמלק מדור דור / נכון לעכשיו

ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים (שמות יז'" ח'). הרב קוק זצ"ל מסביר מה ההבדל בין עמלק ושאר אומות העולם במלחמתו בישראל."שנאת האומות הנהוגה בין אומה לחברתה אינה על הכלל כי אם על הפרט. לא כן שנאת עמלק לישראל" שהיה שונא קדושת ישראל מעיקרו. ומתוך כך היה בעיניו דבר גדול אפילו אבידת נפש אחת מישראל" […]