כלים שבורים

שני סוגי וידוי הנובעים משני מבטים שונים על נפש האדם" יוצרים בנו שני סוגים של יום הכיפורים.המבט האחד" האדם מזהה עצמו עם החטא" 'נכשלתי" איני שווה'. גם אם הוא מצליח להתגבר על הקושי הטבעי להתוודות על חטאיו" עיצבון ממלא את חדרי לבו. הוא עלול להתבונן על עצמו בחוסר אמון" מאכזב ומאוכזב" בדימוי עצמי נמוך" בתחושת […]