He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: וידוי

play3
מהו וידוי ?
מהו וידוי ?
שלוש פתיחות לוידוי הגדול
play3
שלוש פתיחות לוידוי הגדול
תפילות יום הכיפורים
play3
תפילות יום הכיפורים
מדוע הוידוי הוא בלשון רבים ?
play3
מדוע הוידוי הוא בלשון רבים ?
מצוה להתוודות על חטא
play3
מצוה להתוודות על חטא
הוידוי החוזר על עברות שכבר נמחלו בגלל שהאדם במעלה חדשה
play3
הוידוי החוזר על עברות שכבר נמחלו בגלל שהאדם במעלה חדשה
play3
עניינו של הוידוי ביום הכיפורים
עניינו של הוידוי ביום הכיפורים
play3
"חטאתי לה'   " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
"חטאתי לה' " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
play3
קרבן עולה ויורד
play3
וידוי יום הכיפורים
וידוי יום הכיפורים
play3
מדוע יש להתוודות על עברות ישנות שכבר התוודיתי עליהן ?
מדוע יש להתוודות על עברות ישנות שכבר התוודיתי עליהן ?
play3
הלל המצרי והלל הגדול
הלל המצרי והלל הגדול
play3
המתוודה ללא כוונה
המתוודה ללא כוונה
play3
"נר איש וביתו"- האור הקדוש של חנוכה
"נר איש וביתו"- האור הקדוש של חנוכה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם
שבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם
play3
עשר זכירות שבכל יום- זכירת עמלק שבתוכנו
עשר זכירות שבכל יום- זכירת עמלק שבתוכנו
play3
וידוי של יום הכיפורים – על מה אנחנו מתודים ?
וידוי של יום הכיפורים – על מה אנחנו מתודים ?
play3
הוידוי מעצים ומחדד את הפער בין הרצוי למצוי במצבו המוסרי של האדם
הוידוי מעצים ומחדד את הפער בין הרצוי למצוי במצבו המוסרי של האדם