He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: התשובה

play3
התשובה בדור שלנו
התשובה בדור שלנו
"רוח התשובה מרחף בעולם  והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו"
play3
"רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו"
המדרגה השניה שבתהליך התשובה אחרי קניין השמחה היא מדרגת הכלליות
play3
המדרגה השניה שבתהליך התשובה אחרי קניין השמחה היא מדרגת הכלליות
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
play3
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד
play3
טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
play3
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
play3
"רוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה"
"רוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה"
play3
התשובה שלא הכרתם – מבט חדש על מושג התשובה
התשובה שלא הכרתם – מבט חדש על מושג התשובה
play3
תשובה – לכתחילה או בדיעבד?
תשובה – לכתחילה או בדיעבד?
play3
תנועת התשובה אל המקור ואל הטוב
תנועת התשובה אל המקור ואל הטוב
play3
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ד'
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ד'
play3
מה חובת האדם בעולמו ?
מה חובת האדם בעולמו ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם התשובה קשורה בחטאים דוקא ?
האם התשובה קשורה בחטאים דוקא ?
play3
פרשת התשובה – חלק ג
פרשת התשובה – חלק ג
play3
הטומאה מלפפת את האדם השקוע בעברה
הטומאה מלפפת את האדם השקוע בעברה
play3
התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית
התשובה מוכרחת היא להשכלה האלוהית