תפילת האדם: תשובת לנבואת ה'

אילו היינו מציירים את תנועת התפילה" היינו מקבלים מעין ציור כזה: ה' האדם. על פי ציור זה" ניתן לראות את אותה תנועת "התפללות"" המתחילה אצל ה'" ושבה אליו לאחר תפילתנו לה'. שאלתנו היא: האם קיימת דוגמא המוכיחה איך זה פועל: היינו" שהתפילה היא שיחה אלוקית להוויה כולה" המשתפת את האדם המתפלל" ובהיותו (האדם) נותן לה […]

אישור לפתיחת ערוץ.

שאלתנו האמונית והרצינית" מדוע מכונה התפילה "עבודה שבלב" ולמה מתקשים בה כל כך – מביאה אותנו לתגליות חדשות" בזכות רבנו בחיי " בספרו חובות הלבבות. בכך נדון בשיעורים הבאים. בפרק העוסק בחשבון נפש האדם לפני אלוקים" מצטט רבנו בחיי תפילה של אחד הצדיקים. תפילה זו חיונית מאוד להבנת מהות התפילה ועומק הציווי האלוקי בה.1. אין […]

אנטומיה של התפילה?! (חלק ב')

מה השפעת הריאות על הלב" ומה השפעת הנשמה בעבודתנו שבלב? זו שאלתנו הפעם."הריאות הן איברי הנשימה העיקריים… תפקידן העיקרי של הריאות הוא 1. לשאוף אוויר ולמסור את החמצן שבו אל תאי הדם האדומים; הללו נושאים אותו בעזרת זרם הדם אל כל תאי הגוף. 2. בנוסף" אל הריאות מגיע הפחמן הדו-חמצני" תוצר הלוואי של תהליך הנשימה […]

אנטומיה של התפילה?! (חלק א')

בגישושינו אחר הסיבות השונות לקושי הקיים אצל רובנו בבואנו להתפלל" התמקדנו בשאלה המרכזית בעינינו" "על שום מה" התפילה נקראת עבודה שבלב דווקא? הפעם ננסה להעמיק יותר" על מנת להפיק לקח אמוני ו/או יכולות מעשיות בציווי האלוקי "ולעבדו בכל ללבכם".אי לכך" שאלתנו" הפעם" הינה למה התפילה נקראת עבודה שבלב" ולא תפילה שבלב או של הלב? הרי […]

תחינה ובחינה

משה רבנו מלמדנו א. מהי התפילה הרצויה ב. חובת האדם לבחינה עצמית מתמדת.בפרשתנו נאמר: "ואתחנן לה' בעת ההיא לאמור". לא בכדי בחר משה בלשון תחינה לתפילתו. שהיא אחת מעשר לשונות תפילה כמובא בספרי" ואלו הן: שוועה" צעקה" נאקה" רינה" פיצור" קריאה" ניפול" פילול (תפילה)" פגיעה" תחינה.אוה"ח מוכיח בפסוקנו מהו המרשם לתפילה המתקבלת לפני בורא עולם" […]