He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: התפילה

play3
כשמתפללים בעת צרה זהו קיום תפילה דאורייתא
כשמתפללים בעת צרה זהו קיום תפילה דאורייתא
"כך היה מתפלל הרב קוק"
play3
"כך היה מתפלל הרב קוק"
דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור- חלק ג'
play3
דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור- חלק ג'
"מעשה ממלך עניו"
play3
"מעשה ממלך עניו"
דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור- חלק ב'
play3
דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור- חלק ב'
הכנה לתפילה- כיצד ?
play3
הכנה לתפילה- כיצד ?
play3
תכלית התפילה- בקשת צרכים או קרבת אלקים ?
תכלית התפילה- בקשת צרכים או קרבת אלקים ?
play3
מדוע מתפללים שלוש תפילות ביום ?
מדוע מתפללים שלוש תפילות ביום ?
play3
כיצד 'פועלת' התפילה ?
כיצד 'פועלת' התפילה ?
play3
דיבור של תפילה וכוחה
דיבור של תפילה וכוחה
play3
התפילה כתוספת ריבוי וברכה בעולם
התפילה כתוספת ריבוי וברכה בעולם
play3
התפילה מזון לנשמה
התפילה מזון לנשמה
play3
מה הקשר בין תפילה, ביכורים וחורבן בית המקדש ?
מה הקשר בין תפילה, ביכורים וחורבן בית המקדש ?
play3
עניין בקשת האדם מהבורא בתפילה
עניין בקשת האדם מהבורא בתפילה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דיבורים של מצוה- כח התפילה
דיבורים של מצוה- כח התפילה
play3
בכל תיבה מנוסח התפילה מתוספת ברכה
בכל תיבה מנוסח התפילה מתוספת ברכה
play3
אותיות ניקוד וטעמי מילות התפילה
אותיות ניקוד וטעמי מילות התפילה