יחס הירושלמי אל ההסתגפות

ספר במדבר מתאר את מסעותיהם של עם ישראל במדבר" ואחת השאלות המרכזיות היא מהו יחסה של התורה אל המדבר. מסתבר שספר במדבר עצמו נותן תשובה לשאלה זו.מדבר מסמל את עבודת השם הפרטית – עבודה של התבודדות" עבודה של הסתגפות" כך על כל פנים מצייר הרמב"ם בשמונה פרקים את מי שנמצא במדבר. הרמב"ם עצמו מסביר שגם […]