"ונפלינו"

בפרשתנו מופיעה בקשה מיוחדת של משה רבינו: "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה". ההפליה המיוחדת הזאת מוגדרת בתורה שבעל פה: ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא שלא תשרה שכינה על אומות העולם, אלא על ישראל". זו בקשה מעניינת שלא נפגשנו בה עד עכשיו. מתוך מסירות נפש של משה רבינו שאמר "מחני נא […]

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

נכון לעכשיוועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כח ח) – הוא פסגת הגאולה וההצלחה האישית הלאומית והעולמית" כדברי משה רבינו ע"ה בשירת הים: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ד'" מקדש ד' כוננו ידיך" ד' ימלוך לעולם ועד" (שמות טו" יז יח). גילוי השכינה בבית המקדש לנו" ודרכנו לאנושות כולה" […]