He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: השבת

play3
שבת. כלכלה. תרבות.תורה – כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
שבת. כלכלה. תרבות.תורה - כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
"שלום עליכם מלאכי השרת" וכי מוחזקים אנו שמלווים אותנו מלאכי השרת ?
play3
"שלום עליכם מלאכי השרת" וכי מוחזקים אנו שמלווים אותנו מלאכי השרת ?
השבת – עונג הנשמות – על מעלת השבת וערכה
play3
השבת – עונג הנשמות – על מעלת השבת וערכה
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה – חלק א'
play3
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה – חלק א'
הברכה והקדושה נראים כהפכים אך השבת מוכיחה שהם מאוחדים
play3
הברכה והקדושה נראים כהפכים אך השבת מוכיחה שהם מאוחדים
מעשה מבן מלך ושפחה שהתחלפו- חלק א
play3
מעשה מבן מלך ושפחה שהתחלפו- חלק א
play3
"להיקהל ולהתפקד ולהשתחרר בחבלי משיח"
"להיקהל ולהתפקד ולהשתחרר בחבלי משיח"
play3
הקשר בין הלבוש להשלמת האדם
הקשר בין הלבוש להשלמת האדם
play3
שלושת הבריתות- התורה, השבת והמילה
שלושת הבריתות- התורה, השבת והמילה
play3
הקשר בין שבת והמועדים
הקשר בין שבת והמועדים
play3
מה כתוב בתפילין של הקב"ה ? – חלק ב
מה כתוב בתפילין של הקב"ה ? – חלק ב
play3
שבעת ימי גאולת מצרים – על שם מה ?
שבעת ימי גאולת מצרים – על שם מה ?
play3
על שבת, סיגריות ומה שביניהן
על שבת, סיגריות ומה שביניהן
play3
לט' מלאכות  האסורות בשבת – כנגד מלאכות המשכן
לט' מלאכות האסורות בשבת – כנגד מלאכות המשכן
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע אין לנו כח  ? – כי התרגלנו לעשות רק מה שנח
מדוע אין לנו כח ? – כי התרגלנו לעשות רק מה שנח
play3
התשובה והשבת – מזמור שיר ליום השבת
התשובה והשבת – מזמור שיר ליום השבת