אחדות – כשרון שמתעצם בעולם

תמו ימי התוהו ובוהו" העולם מקבל חיים והנוף מתמלא צבע. שני אחים עמלים בשדה" הבל רועה צאן וקין עובד אדמה נטוע בנחלתו. אחים קרובים בעלי עולמות רחוקים. לפתע פורצת באנושות הצעירה מלחמת אחים עקובה מדם. מסתבר" שאפילו בין אחים האחדות לא מובנת מאליה. ומה איתנו" האם כיום בתקופת אתחלתא דגאולה" אפשר לומר שהעולם התקדם ומחפש […]