"שככה לו בעולמו" – לזכרו של הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הרואה בריות נאות ומתוקנות ביותר מברך שככה לו בעולמו'. [ רמב"ם ברכות פרק י'] וככה הרגשתי בכל יום כאשר הייתי פוגש את הרב חנוך זצ"ל. שככה לו בעולמו. יהודי יפה במלוא מובן המילה. יפה במאור פניו, יפה בחיוכו, יפה בקולו הנעים ובאהבת הניגון, יפה בתורתו השלמה, יפה בהתמדתו וקביעותו.שככה לו בעולמו. אנחנו חולקים את אותו […]

האדמו"ר שהפך יהודים ליהודים טובים יותר

רבי מנחם מנדל מקוצק היה מייסדה של חסידות קוצק ואחד המיוחדים באדמו"רי החסידות. התפרסם בחריפותו" חדות אימרותיו ובהנהגתו התקיפה ויוצאת הדופן. הוא קבע רף גבוה של תלמיד חכם בתורה כדי ללמוד בקוצק. כך למשל מי שלא העלה סברא במשך שלושה ימים" הוצא מבית המדרש. הרבי לעג באופן ישיר לציפיותיהם שיהיה אדמו"ר ככל האדמו"רים (עושה ניסים […]

סוד ההתמדה

אזכרה במלאת שנתיים לפטירת הרב חנוך בן פזי זצ"ל