הרב דוד כהן "הנזיר" זצ"ל / גדולי ישראל

גאון עצום בתורה" בעבודת ה' ובחסידות היה הרב הנזיר. נזיר אלוקים" שהאמין ופעל כל ימיו לחידוש רוח הקודש והנבואה בישראל.הרב הנזיר נולד בליטא בשנת ה'תרמ"ז. בגיל תשע נשלח לבית סבו הרה"ג זכריה מנדל כ"ץ" שהיה רבה של ראדין. שם למד בשקידה עצומה עם תלמידים המבוגרים ממנו בהרבה. לאחר מכן" למד מעט בישיבת וולאז'ין" ובגיל שש […]