לכבוד ג' אלול, יום פטירת מרן הראי"ה קוק זצ"ל / ממשנת הרציה

"ראה!" בפרשה זו נפגשים בדבר ד' המגיע אלינו במראה. יש מה לשמוע – מה שדבר ד' משמיענו, ויש מה לראות – מה שדבר ד' מראה לנו. הראייה נמשכת מאז ועד הנה לכל ישראל ועד דורנו זה. "עולת ראיה", "אגרות הראיה", וכל האורות שלנו למיניהן גם הן שייכוֹת ל"ראה" של התורה. ראייתו הזכה של מרן הראי"ה […]

"תורת הרב קוק"?!

מידי פעם צפה ועולה השאלה – מדוע דווקא תורת הרב קוק? מה יש בה בתורת הרב זצ"ל (שהשבוע חל יום ההילולא שלו) שאין ב'תורות' אחרות? מובן שאיננו מזלזלים בתורות אחרות, ובפרט שהרב קוק בעצמו אמר "אל תהיו לי קוקיסטים", אך נראה שלשאלה זו נדרשת התייחסות ברורה ובהירה.ראשית, עצם ההגדרה 'תורת הרב קוק' מוטעית ביסודה, כי […]

מסע ניצחון

מסע ניצחוןיט חשוון תשע"ד – 100 שנה למסע המושבות של הרב קוקהרב חגי לונדין לפני כמאה שנה" יצאו קומץ רבנים בהובלתו של הרב קוק למספר מושבות נידחות בצפון הארץ" במסע שנודע אחר כך בשם 'מסע המושבות'. היה זה מפגש היסטורי בין הרבנות האורתודוכסית לחלוצים בני העלייה השנייה. במבט שטחי ניתן לחשוב כי מעבר להתרשמותם החיובית […]

הדלק הרוחני של מדינת ישראל

נר ה' נשמת אדם – נשמתו של האדם משולה לנר – כשם שהנר" על מנת שיוכל להאיר" זקוק לדלק" דהיינו לשמן" כך גם האדם זקוק לדלק רוחני בשביל שתאיר נשמתו בעולם. וכשם שזה נכון לגבי הפרט כך אף ביחס לכלל.הדלק הרוחני של עם ישראל לדורותיו" הוא התורה הקדושה ומסורת ישראל – המשולה לשמן טהור. אמנם […]

המרימים את דגל התשובה מאהבה

בג' באלול התרצ"ה הסתלק מאיתנו הרב קוק זצ"ל" אוהב ישראל הגדול שזכה שנשמתו הגדולה הטובה והאוהבת מאירה לדורנו ולדורות הבאים באהבה ובאמונה.אברהם אבינו" אבי האומה ואב המון גויים נקרא בשם "אברהם אוהבי" – ראשון וגדול המאמינים "ויאמן בד' ויחשבה לו לצדקה". אמונתו ואהבתו באות לידי ביטוי ממשי ב"נפש אשר עשו בחרן" – אברהם מגייר את […]