הרבנות הראשית היא הפוסקת של הכנסת ושל הממשלה

הרב שלמה אבינר[ראיון] ש: כיצד להתייחס להצעת החוק החדשה שהרבנות הראשית תגיש חוות דעת לפני כל חקיקה בכנסת ושהכנסת חייבת להתייעץ איתה?ת: הצעה מעולה שבמעולות" שתרים באומה את כבוד הרבנות" כבוד התורה ובכלל שתרים את האומה. כמובן לא די בכך" אלא הרבנות הראשית צריכה להיות הפוסקת בעניינים אלה" כמו שרופא פוסק בענייני רפואה" קצין בענייני […]

הרבנות הראשית על גיוס נשים

איסור גיוס נשים לצבא" אינו שאלה אישית" אלא שאלה כלל ישראלית" שעליה אמונה לפסוק רק הרבנות הראשית לישראל" שהיא התורה במובן הממלכתי" ולכן חשוב מאוד לדעת את פסיקתה המפורטת בספר "הרבנות הראשית לישראל" שבעים שנה לייסודה" לרב איתמר ורהפטיג ולרב שמואל כ"ץ (הציטוטים נלקחו משם).י"ב בכסלו תש"ח. קריאת הרבנות הראשית לכל הבחורים הצעירים בארץ להתגייס […]

מיהו הגוף הבוחר את הרב הראשי?

כאשר מרן הרב קוק ייסד את הרבנות הראשית כמעט כולם היו בעד" דתייםוחילונים. גם החילונים הבינו שבמדינה יש דת וחשוב שיהיה רב ראשי לצרכיםפנימיים וחיצוניים. היו רק קומץ דתיים שלא רצו שיהיה רב ראשי. מוסרים בשםהרב זוננפלד" ראש המתנגדים" שאמר: "בהתחלה יהיה רב אורתודוכסי מסורתי"אח"כ יהיה רב ד"ר" אח"כ יהיה רב רפורמי". מזה הוא פחד. […]

רב ראשי ורבני חו"ל

שאלה (השואל הוא רב באמריקה השייך ל-R.C.A ): ראיתי באינטרנט את הכנס בישיבת עטרת ירושלים על בחירת רב ראשי. האם הרב חושב שכדאי לרבני חו"ל להיות מעורבים בבחירות או שזה עניין פנימי של רבני ארץ ישראל?תשובה: לכאורה" בלי לפגוע בכבודו" זה עניין פנימי של רבני מדינת ישראל" שהרי הרב הראשי הוא המרא דאתרא דארץ ישראל" […]