ראש השנה קורא לנו להקשיב

העולם ה'פוסט-מודרני' מלא ברעשים ובמסיחי דעת. אך בראש השנה אנו יוצאים למסע שבו אנו לומדים להקשיב. בראש השנה" אנו מצווים לשמוע" זו מצוות היום. ההקשבה הזאת היא עמוקה ופנימית ביותר. במאמר זה ננסה לגעת מעט בכמה מעגלים של הקשבה שמסתובבים סביב ראש השנה.הקשבה לחלומות של אחריםחז"ל מלמדים אותנו כי בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים […]