האויב של הטוב: הטוב מאוד

לפעמים נראה שאין טוב יותר מאשר הטוב הלא שלם" כמו שאין שלם יותר מלב שבור. אנשים רבים סובלים בדור הזה ממצב של ריבוי אורות ומיעוט כלים" כלומר יש להם קושי לצמצם את עצמם על מנת להכיל את הטוב האין סופי הטמון בהם. לפעמים האדם פורק עול תורה ומצוות כי הוא רוצה להיות עובד ה' בשלמות […]