מדברי רבותינו הגדולים על הנצרות:

מדברי רבותינו הגדולים על הנצרות:רמב"ם (הלכות מלכים יא ד. מהדורת רמב"ם לעם): אף ישוע הנוצרי" שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין" כבר נתנבא בו דניאל" שנאמר (יא ד): ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה" שכל הנביאים דברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם" ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן" וזה גרם לאבד ישראל […]