He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הנביא הושע

play3
“ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון”
play3
“צרור עוון אפרים צפונה חטאתו”
play3
“אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו”
play3
“ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור”
play3
“מימי הגבעה חטאת ישראל”
play3
“ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש”
play3
“אכלו זרים כוחו והוא לא ידע”
play3
“ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה”
play3
“ונדעה נרדפה לדעת את ה’ “
play3
“אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני”
play3
“על כן תאבל הארץ” – החורבן המוסרי האדם מייתר את שאר חלקי הבריאה וממילא מביא לחורבנם
play3
“והיה ביום ההוא אענה נאום ה’ אענה את השמים והם יענו את הארץ”
play3
“והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם”
play3
“אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה”
play3
היתכן שהנביא הושע לקח לאשה אשה זונה ?
play3
“דבר ה’ אשר היה אל הושע בן בארי בימי יותם אחז יחזקיה” מדוע הנבואה חולקת כבוד למלכות
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן