He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הנביא הושע

play3
"ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון"
"ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון"
"צרור עוון אפרים צפונה חטאתו"
play3
"צרור עוון אפרים צפונה חטאתו"
"אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו"
play3
"אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו"
"ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור"
play3
"ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור"
"מימי הגבעה חטאת ישראל"
play3
"מימי הגבעה חטאת ישראל"
"ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש"
play3
"ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש"
"אכלו זרים כוחו והוא לא ידע"
play3
"אכלו זרים כוחו והוא לא ידע"
play3
"ונדעה נרדפה לדעת את ה' "
"ונדעה נרדפה לדעת את ה' "
play3
"ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה"
"ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה"
play3
"אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני"
"אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני"
play3
"על כן תאבל הארץ" – החורבן המוסרי האדם מייתר את שאר חלקי הבריאה וממילא מביא לחורבנם
"על כן תאבל הארץ" – החורבן המוסרי האדם מייתר את שאר חלקי הבריאה וממילא מביא לחורבנם
play3
"והיה ביום ההוא אענה נאום ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ"
"והיה ביום ההוא אענה נאום ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ"
play3
"והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם"
"והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם"
play3
"אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה"
"אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה"
play3
היתכן שהנביא הושע לקח לאשה אשה זונה ?
היתכן שהנביא הושע לקח לאשה אשה זונה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי יותם אחז יחזקיה" מדוע הנבואה חולקת כבוד למלכות
"דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי יותם אחז יחזקיה" מדוע הנבואה חולקת כבוד למלכות