התביעה לתשובת אמת

הנבואה בפרק ב בספר ירמיהו נאמרת בימי יאשיהו. מפרק זה והלאה עוסק הנביא בקריאה לשוב בתשובה. אך ניכר שאין זו קריאה רגילה לחוטאים שישובו" אלא מדובר בחוטאים שחושבים עצמם לצדיקים ולשבי תשובה" ובד בבד עם מחשבות אלו הם חוטאים בחטאים נוראים. ירמיהו מוכיח את ישראל כמה פעמים בפרק זה על טענתם שלא חטאו: "אֵיךְ תֹּאמְרִי […]

תוכחות קשות

המינימום: הכרת החטאתחילת נבואתו של ירמיהו הייתה בימי יאשיהו המלך" ונראה שגם המשך הפרקים הראשונים בספר ירמיהו נאמרו בימיו. בפרק ג (ו) אף נכתב במפורש שהנבואה הנאמרת משם והלאה היא בימי יאשיהו. בתחילת הספר קורא ירמיהו לישראל לשוב בתשובה. אך ניכר שאין זו קריאה רגילה לחוטאים שישובו" אלא מדובר בחוטאים החושבים עצמם לצדיקים ולשבים בתשובה" […]