He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הלכות שבת

מתחילים מחדש הלכות שבת – הקדמת ה'משנה ברורה' להלכות שבת
play3
מתחילים מחדש הלכות שבת – הקדמת ה'משנה ברורה' להלכות שבת
האם מותרת רפואה אלטרנטיבית בשבת?
play3
האם מותרת רפואה אלטרנטיבית בשבת?
שמירת שבת כהלכתה וענייני מלחמה
play3
שמירת שבת כהלכתה וענייני מלחמה
מה המקור והטעם לסעודה רביעית במוצאי שבת?
play3
מה המקור והטעם לסעודה רביעית במוצאי שבת?
האם מותר לפתוח בקבוקי שתייה בשבת משום עשיית כלי ?
play3
האם מותר לפתוח בקבוקי שתייה בשבת משום עשיית כלי ?
"כל דבר שאסור בפרסיא אסור גם בחדרי חדרים"
play3
"כל דבר שאסור בפרסיא אסור גם בחדרי חדרים"
הגדר של מתעסק בכלל ובשבת בפרט
play3
הגדר של מתעסק בכלל ובשבת בפרט
מלאכה שאינה צריכה לגופה
play3
מלאכה שאינה צריכה לגופה
דיני מוקצה והגדרתו
play3
דיני מוקצה והגדרתו
כיצד משתלטים על הלכות שבת ?
play3
כיצד משתלטים על הלכות שבת ?
דיני סחיטה בשבת- חלק א
play3
דיני סחיטה בשבת- חלק א
דיני פיקוח נפש בשבת
play3
דיני פיקוח נפש בשבת
מוקצה שמלאכתו לאיסור
play3
מוקצה שמלאכתו לאיסור
ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת
play3
ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת
אם חשמל נחשב הלכתית כאש  האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
play3
אם חשמל נחשב הלכתית כאש האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
אוכל ביד ומיד – מלאכת בורר בשבת
play3
אוכל ביד ומיד – מלאכת בורר בשבת
חם באתר
play3
בית המדרש
כוחה של העין הטובה
כוחה של העין הטובה
73 דקות
play3
בית המדרש
מדוע זכה יום ירושלים להיכנס למעגל השנה?
מדוע זכה יום ירושלים להיכנס למעגל השנה?
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
26 דקות
play3
בית המדרש
איך עולים אל הקודש ?
איך עולים אל הקודש ?
44 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי
Shape-2
מגזין
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה