ישראל אהוב ויקר!

בעוד זמן קצר מתחיל עם ישראל לחגוג את חג החירות! איך חוגגים? שיר השירים?לא!סיר הסירים?כן!בכל שנה דואגים אנשים טובים להזכיר לי שאני צריך להתחיל ללמוד את הלכות החג שלושים יום לפני החג!ומה זה בדיוק הלכות החג? בכל שנה דואגים אנשים טובים להזכיר לי שאני צריך להתחיל ללמוד עוד ועוד הלכות" שעוסקות בענייני אוכל!בכל שנה אני […]