He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הלכה ואגדה

play3
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
כאשר חסר החיבור בין הפרט והכלל בתורה זה מוליד קדרות בנפש האדם
play3
כאשר חסר החיבור בין הפרט והכלל בתורה זה מוליד קדרות בנפש האדם
האחדות הרוחנית שבין האגדה הכללית וההלכה הפרטית
play3
האחדות הרוחנית שבין האגדה הכללית וההלכה הפרטית
עולם ההלכה ועולם האגדה בתורת ישראל
play3
עולם ההלכה ועולם האגדה בתורת ישראל
העכברים של בית המקדש – חלק ב
play3
העכברים של בית המקדש – חלק ב
העכברים של בית המקדש – חלק א
play3
העכברים של בית המקדש – חלק א
תורת העולם הבא – חלק ב'
play3
תורת העולם הבא – חלק ב'
play3
תורת העולם הבא – חלק א
תורת העולם הבא – חלק א
play3
אחדות המחלוקות בתורת הרב
אחדות המחלוקות בתורת הרב
play3
איחוד רוח הנבואה וההלכה
איחוד רוח הנבואה וההלכה
play3
מה היחס הנכון שבין לימוד הלכה ללימוד אגדה ?
מה היחס הנכון שבין לימוד הלכה ללימוד אגדה ?
play3
איחוד התורה והנבואה- ההלכה והאגדה
איחוד התורה והנבואה- ההלכה והאגדה
play3
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ג'
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ג'
play3
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ב'
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק ב'
play3
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק א'
החשיבות של לימוד אמונה בדורנו- חלק א'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הסיבות לסתירות בין הספרים
הסיבות לסתירות בין הספרים
play3
האם ניתן לפסוק הלכה למעשה מתוך רעיונות רוחניים של הרב קוק ?
האם ניתן לפסוק הלכה למעשה מתוך רעיונות רוחניים של הרב קוק ?
play3
אורות התורה פרק ט פסקה ח
אורות התורה פרק ט פסקה ח