He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הכנה לתפילה

play3
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
מי שצריך להתפנות לנקביו – ומתפלל – תפילתו תועבה
play3
מי שצריך להתפנות לנקביו – ומתפלל – תפילתו תועבה
מה לכוון בעשיית המצוה וההכנה לראויה לתפילה
play3
מה לכוון בעשיית המצוה וההכנה לראויה לתפילה
חשיבות הקפדה על סדר התפילה ללא הפסק הכנות לתפילה ,מניין פועלים והלבוש הראוי לתפילה
play3
חשיבות הקפדה על סדר התפילה ללא הפסק הכנות לתפילה ,מניין פועלים והלבוש הראוי לתפילה
ההכנות והכוונות לפני תפילת שמונה עשרה
play3
ההכנות והכוונות לפני תפילת שמונה עשרה
הזמן והמקום להתבוננות עצמית ביהדות בעת ההכנה לתפילה
play3
הזמן והמקום להתבוננות עצמית ביהדות בעת ההכנה לתפילה
"אל תעש תפילתך קבע" – התפילה אמורה להקל ממשא הדרך של החיים ולא להכביד עליה
play3
"אל תעש תפילתך קבע" – התפילה אמורה להקל ממשא הדרך של החיים ולא להכביד עליה
play3
הגישה לתפילה , ההשלמה ההדדית שביראה והאהבה , אדם ישר יכול לסמוך על נטיותיו הפנימיות
הגישה לתפילה , ההשלמה ההדדית שביראה והאהבה , אדם ישר יכול לסמוך על נטיותיו הפנימיות
play3
עבודה גופנית ראויה לגוים ועבודת רוח לישראל והכנה לקראת אלוהי ישראל בתפילה
עבודה גופנית ראויה לגוים ועבודת רוח לישראל והכנה לקראת אלוהי ישראל בתפילה
play3
שלא יגהק ושלא יפהק בשעת התפלה
שלא יגהק ושלא יפהק בשעת התפלה
play3
הנצרך לנקביו, ודין רחיצה לתפלה ושאר הכנות לתפלה
הנצרך לנקביו, ודין רחיצה לתפלה ושאר הכנות לתפלה
play3
הכנה לתפילה- כיצד ?
play3
ההכנה לתפילה – כיצד ?
ההכנה לתפילה – כיצד ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
לשהות לפני התפילה כדי לכוון דעתו
לשהות לפני התפילה כדי לכוון דעתו
play3
הזזת טרדות החיים בזמן התפילה
הזזת טרדות החיים בזמן התפילה
play3
הפשטת ענייני הגוף בשעת התפילה
הפשטת ענייני הגוף בשעת התפילה
play3
עבודת התפילה – בכל לבבכם – להתרכז בתפילה
עבודת התפילה – בכל לבבכם – להתרכז בתפילה