סידרת 'אבולוציה רוחנית' – חלק ג': המשבר כקריאה לפעולה

חלק ג': המשבר כקריאה לפעולה| מאת: נתן קוטלר יש פתגם ביידיש "אם הכל כל כך טוב" איך ייתכן שהמצב גרוע כל כך?" ואם כן" עלינו לשאול: אם העולם מתקדם בכל עת" כיצד ייתכן שיש נסיגות ומשברים?! מה תפקיד המשבר? וכיצד עלינו להתמודד עמו? כיצד להתייחס למשבר?מצינו שתי גישות להתמודדות עם משבר. רבי עקיבא לימד "לעולם […]