He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: היתר מכירה

play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
play3
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
play3
הרב עובדיה יוסף – חיבור בין התורה למציאות המשתנה
play3
“וחי בהם”- בחבלי משיח
play3
“הערמות” חז”ל (מכירת חמץ, שעון שבת, היתר מכירה) – האם זו לא סתם רמאות?
play3
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
לסמוך על היתר המכירה בשמיטה – קולא או חומרא ?
play3
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
play3
היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
play3
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
play3
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא תמונה
שערים לאמונה - מידות הראיה: אמונה | הרב ליאור לביא
47 דקות
play3
בית המדרש
זיו רוה FIX
אורות - זרעונים - למלחמת האמונות והדעות | הרב זיו רווה
35 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
עשרה כוחות ושלשה לבושים. נפש אלוקית מול נפש בהמית. פרק ג | הרב אייל ורד | תניא
45 דקות
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
דילוג לתוכן