חַיֶּיךָ שֶׁאֲנִי מְגָרֶה בְּךָ אֶת הַדֹּב

במסכת סוטה לו: מופיע מאמר חז"ל קשה מאוד לעיכול רוחני" שאינו מתיישב לכאורה עם מדרשים רבים המאדירים את דמותו של יוסף" 'צדיק יסוד עולם'" על עמידתו בניסיון אשת פוטיפר. מסופר שם שיוסף כבר נכנע ליצרו" אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו" ובכך ניצול מן העבירה. וכך היא לשון המדרש: "יוסף מאי היא? דכתיב: 'וַיְהִי […]