עם ישראל בראי ההסטוריה – תקופת בית שני (א)

בתום שנות גלות בבל העיר ה' את רוחו של כורש" מלך פרס. כורש הרס את מלכות בבל הרשעה" ושלט באותה תקופה גם על ארץ ישראל. הוא נתן רשות ליהודי בבל שתחת שלטונו" לעזוב את מקומות מגוריהם" ולשוב ולעלות לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש בירושלים. כתבי הקודש מדגישים שהקב"ה הוא שעורר את המלך הפרסי […]